Tỏ tình bằng loa

Cut from " Talkshow 30: Xàm xí cuối tuần .. bầu cử mỹ ... tâm sự ... chia sẻ .....- Pew Pew"

Code: