1280 ლარად ნაყიდი ორი ახალი საბურავი, რომლიდანაც ერთ-ერთი 3 კმ-ის გავლის შემდეგ გაფუჭდა

Problema

Code: