როცა გაბრაზებული სტუდენტი კათედრის გამგეს ეძებს და საპროფესოროში მე ვხვდები

ყოველი სემესტრის ბოლოს

Code: