Pyaar mohobbat waste hai apna haath hi best hai

Hutiya ishq | bb ki vines

Code: